Nederlands Engels


 

Welkom op de website van de stichting
KikZen


De stichting heeft ten doel:
Het helpen en ondersteunen van groepen en individuen die zich actief inzetten om het lijden van anderen die in de verdrukking zijn gekomen te verzachten -

Het helpen opstarten en ondersteunen van projecten die aan bovenstaande criteria voldoen.

De doelstelling betekent concreet dat bij een conflictsituatie getracht zal worden door in overleg te treden en met alle partijen begrip te kweken voor ieders standpunt en zo tot een bevredigend resultaat voor alle belanghebbende te komen.

Samengevat: Streven naar blijvend en bevrediging resultaat voor alle betrokkenen op basis van consent-besluitvorming.

Wij willen u vragen om :

                     

 

....Even te vergeten

Klik hieronder om verder te gaan